Ái-Ngã

Just another WordPress.com site

Chào các bạn

Ái ngã luận

Phiền não là Bồ đề  

        Tất cả những sự lo nghĩ thuộc phạm vi lợi kỷ đều do tâm phát sanh ra việc nghĩ tưởng, những điều lợi ích riêng cho mình, cho thân tộc mình, cho cái ta bẩn thỉu, đó là PHIỀN NÃO. Vì thế nên những điều nghĩ tưởng của nhân loại, chúng sanh trên phạm vi tư lợi, tự giác, Đức Lục Tổ Huệ Năng cho đó là phiền não.

            Trái lại, cũng với trí huệ đó con người nghĩ tưởng những điều lợi ích cho toàn thể chúng sanh, vì chúng sanh mà hành động chớ không phải riêng cho cá nhân, thì họ ở trong cảnh trạng BỒ ĐỀ. Thế nên Lục Tổ nói phiền não tức Bồ đề.

            Nhập Bồ Đề Tâm tức là học làm Phật và có học Phật mới tiến được đến lãnh vực NHẬP PHẬT TRI KIẾN. Xem tiếp

I. Lời mở đầu:

            Phiền não là bồ đề!- Giữa thiện và ác, Giữa chánh và tà. Hay giữa đời và đạo, hoặc sống về nội tâm (tu tâm) hay ngoại tâm (dục vọng). Tất cã đều do nguồn gốc của “Khổ” tạo ra. Biết là bồ đề, không biết thành phiền não.

            Vì thế tôi gởi lời chào thân ái đến,

Các bạn trẻ thông minh muốn tìm được người yêu thương. Muốn có một mái ấm gia đình. Vợ hiền con thảo. Muốn cho họ hàng, xã hội, quê hương được hạnh phúc, vui tươi, hùng mạnh, giàu sang thì Chúng ta hãy cùng nhau giúp đở lẫn nhau.

 

            Cho người chưa hiểu rồi sẽ hiểu. Người đã hiểu thì áp dụng vào kinh nghiệm đời sống.
Người đã có kinh nghiệm thì nên giúp đở thêm. Vừa kinh nghiệm thêm cho mình, lại vừa đêm lại sự an vui cho người khác. Thì còn đều gì tốt hơn bằng. Xem tiếp

Advertisements

Tháng Sáu 19, 2010 Posted by | Tình cảm | Bạn nghĩ gì về bài viết này?