Ái-Ngã

Just another WordPress.com site

Nhơn quả đời thường

Nhơn Quả đời thường!

Chào các bạn,

            Muốn tìm hiểu về Nhơn quả đời thường, thì chúng ta phân biệt giữa Nhơn và quả.

Nhơn là các nhân tố đã làm, “thiện hoặc ác” thì sẽ tạo ra hậu quả của việc làm đó mà nhận lấy. Nhân tố là việc làm của quá khứ, và tương lai tất ta phải nhận lấy hậu quả. Muốn chịu khổ hay sung sướng thì chính do ta làm, chính ta phải nhận lấy. Ðó chính là Nhơn quả.

            Nhơn thì có 4 nhân tố căn bản tạm đặt tên một là Tâm lý y khoa, 2. Tâm lý xã hội, 3. Tâm lý Duy thức. Và bốn là Nhơn ngã, chơn tâm

            Quả thì cũng có 4 quả căn bản tạm đặt tên một là Tình cảm, 2. Tình thương, 3. Tình nghĩa. Và bốn là Tình yêu.

            Bốn Nhân tố phân biệt, về ngoại tâm có hai đường quán xét là “Tâm lý y khoa” và “Tâm lý Xã hội”. Về Nội tâm có “Tâm lý Duy thức” và “Nhơn ngã, Chơn tâm”. 

            Bốn Hậu quả phân biệt là Tình cảm thiện và ác, Tình thương giữa người thân, Tình nghĩa thầy trò, bạn bè, và Tình yêu giới tính, trai gái.

Tìm hiểu về Tâm lý y khoa?

Ðịnh nghĩa:

            1. Tâm lý y khoa (Tâm lý hiện tại): Con người ngày nay rất thông minh, tiến bộ, sống theo kỷ nghệ, máy móc, chạy theo đà văn minh. Chủ nghĩa thực tế Thấy mới tin”. Làm theo cái biết của cá nhân tốt thì tốt lắm, còn xấu thì xấu tệ. Nên ngày nay rất nhiều người bị trầm cảm, cô độc. Tóm lại họ sống cho cá nhân nhiều hơn là người khác. Là lối sống ngoại tâm.

            Y khoa cũng tân tiến và đã dượt xa cã Nam và đông y. Biết phân biệt cã từng tế bào, và tìm hiểu cã cảm giác xuy đoán của bộ não. Giống như một công nghệ điện toán. Trong cơ thể con người ngày nay đều có thể lắp rắp, thay thế tất cã. Nhiều người thường nói có tiền mua tiên củng được và ngày nay sự thật đã xẩy ra trong xã hội này. Nên con người đã quên đi giữa ác và thiện. Cũng chính là lối sống ngoại tâm.  

            Sự lợi ích: Chủ nghĩa thực tế Thấy mới tin giúp cho con ngưòi chống lại mê tính vị đoạn, Chống lại cường hào ác bá, và dẹp bỏ đi những cổ hữu, phong kiến, tập quán và đem lại những mới, đẹp, vui, cho xã hội tiến bộ ngày nay.v.v.

            Những bệnh về thân, xương, máu, thịch, và các bộ phận không còn làm khó cho y khoa ngày nay, và những bệnh nan y ngày xưa cũng vậy.v.v.

            Nhân tố y khoa: Nhưng con người làm sao chống lại lão quá, thiên nhiên! – Tất cã phải vào con đường chết, và thiên tai bệnh dịch. Thuốc càng hay, thì người bệnh cũng càng nhiều”. Do sự tiến bộ văn minh dượt bực. (thí dụ những chất dinh dưỡng cho con người về thịch, cá, rao quả, ngũ cốc.v.v. đều có sự thúc, ép hóa chất. Cho tới cã con người sanh sản cũng nhờ vào máy móc.v.v.)

            Nhân tố tâm lý: con người chạy quá đà theo vật chất, dục vọng. Hướng ngoại theo mốt “Mode”, tiền bạc, cấp bực danh giá, phân biệt giàu nghèo.v.v.

            Về hướng nội thì tìm món ăn vật lạ đấp dưỡng tấm thân, Dục vọng theo đó cũng tràn đầy. Tình dục khó kèm chế.v.v. Do đó có nhiều người sống phải cần nó, và cũng chính vì nó đã trở lại giết lại mình vậy.

            Do đó có nhiều người tự giết mình bằng thị nhãn. Thí dụ: như xem bóng đá, chơi game quá độ.v.v.

Và cũng có người tự giết mình bằng miệng. Do lời nói thiếu quán xét, hoặc nói dối, nói thêm, nói bớt mà tự hại tấm thân. Và tự giết mình bằng mũi, bằng lưỡi, bằng tai, bằng thân, bằng ý.

            Tóm lại: Nếu chạy theo quá đà, không biết quan tâm tốt, xấu, phải quấy thì chắc chắn sẽ mang lấy hậu quả bệnh tật, nghèo nàn, tù tội, chết chóc. Nếu thật sự không thấy mình đi quá đà chỉ duy nhất là học “Biết đủ”. Trong các luận đề rèn luyện và tu tâm dưỡng tánh vậy.

 Thân ái.

 Thiện Nhân.

Ðọc lại tìm hiểu chữ “Tình” trong website: https://tinhcam.wordpress.com/  

Xem tiếp tìm hiểu về tâm lý xã hội.

Advertisements

Tháng Sáu 25, 2010 Posted by | Tình | | %(count) bình luận